E. Veldhuizen Interim Management 
Edwin Veldhuizen

Werkwijze

Voordat ik aan de slag ga, zorg ik, in samenspraak met u, voor een grondige en heldere analyse van de problematiek. Na het maken van de zakelijke afspraken over de duur van de opdracht, de tijdsinzet per week en de honorering ga ik voor u aan de slag.
Na een korte oriëntatieperiode presenteer ik een gedegen plan van aanpak. Tijdens de opdracht vinden regelmatig evaluaties en controles plaats. Na afloop van de opdracht wordt de opdracht met u geëvalueerd.
 Intakegesprek
 Contractvorming
 Plan van Aanpak
 Uitvoering Plan van Aanpak
 Voortgangsrapportage
 Evaluatie
 Overdracht
 Aanbevelingen